Hi. How can we help?

Програмын үндсэн цэснээс холбоо барих, програмыг ашиглах үндсэн аргачлал болон компанийн вэб сайт руу зочлох боломжтой.

ХОЛБОО БАРИХ

ЗУРАГ 5. Холбоо барих
ЗУРАГ 6. Холбоо барих сонголтууд

ТУСЛАМЖ

ЗУРАГ 7. Гарын авлага харах
ЗУРАГ 8. Систем ашиглах хэрэглэгчийн гарын авлага
ПРОГРАМЫН НЭМЭЛТ БОЛОМЖУУД
ЗУРАГ 9. Програмын нэмэлт боломжууд
ПРОГРАМЫН МОДУЛ БОЛОН ЦОНХНЫ НЭРЭЭР ХАЙЛТ ХИЙХ
ЗУРАГ 10. Програмын модуль болон цонхны нэрээр хайлт хийх хэсэг

Бусад