Hi. How can we help?

Хүчингүй болсон шалтгаан

Энэхүү цонхоор хүргэлтийн захиалгыг хүчингүй болгох шалтгаануудын бүртгэлийг хийнэ.

Алхам 1. Хүргэлтийн менежмент – Бүртгэл – Хүчингүй болсон шалтгаан

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Хүчингүй болсон шалтгаан - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба ажилтны төлөвлөгөөний мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө

Хүчингүй болсон шалтгааны бүртгэл

Алхам 3: Шалтгааны мэдээлэл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан захиалга хүчингүй болгох шалтгаан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Хүчингүй болсон шалтгаан амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл