Hi. How can we help?

Салбарын тохиргоо

Энэхүү цонхоор тухайн бүтээгдэхүүний салбарын тохиргоог бүртгэж өгнө.

Алхам 1. Хүргэлтийн менежмент – Бүртгэл – Салбарын тохиргоо

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба салбарын тохиргоог доорх байдлаар оруулж өгнө.

Салбарын тохиргооны бүртгэл