Hi. How can we help?

VAN-ын борлуулалт нь доорх үндсэн процессын дагуу явна. VAN процесс нь худалдааны төлөөлөгч болон түгээлтийн хийдэг үйлдлийг агуулдаг онцлогтой процесс, эрхийн тохиргоотой юм.

Програмын үндсэн цэс

Бусад