Hi. How can we help?

Version
Date
Description
Author
1
0.1
2021.02.01
ОТС борлуулалт болон түгээлтийн програм хангамжийн гарын авлагын эхний хувилбарыг бэлтгэв.
Б.Ихнаадам
2
0.2
2021.06.10
О.Энхчулуун
3
0.3
2021.12.08
Таблетны өөрчлөлтийн хэсгийн өөрчлөлт оруулсан
О.Баяржаргал
4
0.4
2021.12.10
Дэйритэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
Б.Мөнхзаяа
5
0.5
2022.06.02
Б.Ганхүлэг
6
0.6
2022.08.23
Агуулахын лавлагаа, тайлантай холбоотой өөрчлөлт оруулсан
О.Баяржаргал