Hi. How can we help?

Гэрээний борлуулалт нь түгээлтийн борлуулалтаас ялгаатай агуулахаас хөдөлгөөн хийсний дараа шууд борлуулалтыг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэрээтийн борлуулалтын процесс нь доор процессын дагуу явагдана.

Програмын үндсэн цэс