Hi. How can we help?

Тухайн харилцагчид түгээлт хийсний дараа мэдээлэл илгээх товчыг заавал дарж мэдээллийг илгээснээр тухайн түгээлтийн мэдээлэл төв сервер болон системд очно. Түгээлтийн мэдээлэл илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 –ийн борлуулалт түгээгчээр дамжин хийгдэх үед заавал хийгдэх ёстой.
Зураг 573. Лавлан баталгаажуулах асуулга цонх