Hi. How can we help?

Түгээгчийн мэдээлэл татах энэ үйлдэл нь маш чухал юм. Түгээгч өөрийн эрхээр нэвтэрсний дараа гараар мэдээллийг татаж тухайн өдрийн хүргэлтийн мэдээ, өөрчлөгдсөн мэдээллийг таблет дээр татаж авна. Мэдээлэл илгээх, татах үйлдэл нь автомат биш учир уг үйлдлүүдүүийг тухайн таблет хэрэглэгч гараас хийж өгнө. Түгээлтийн мэдээлэл татах үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 –ийн захиалгыг илгээх товч дарж илгээнэ.

Цонхны тайлбар:

Түгээгч мэдээлэлээ дараахи хоёр цонхноос сонгон татах боломжтой: