Hi. How can we help?

Багцлалтын бүтэн, холимог паллетийг зөөн Ачилт эхлүүлсний дараа тоо ширхэг, дутуу зөөсөн эсэхийг шалган Агуулахын нярав Ачилт дуусгах үйлдлийг хийнэ.

3.7.1 Ачилт хяналт

3.7.2 Ачилт дуусгах

Зураг 448. Ачилтын лавлагаа цонх
Зураг 449. Хөдөлгөөн хийх цонх