Hi. How can we help?

Ачилт хуваарилах цонхноос ачилт үүсгэсний дараа хэрэв багцлах шаарлагатай бол уг цонхонд багцлалт хийнэ. Уг цонх нь ТҮГЭЭГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ, ОРОН НУТАГ БАРАА ТАТАХ , ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ процессд ашиглагдана.
Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын Менежмент
Агуулахын Менежмент
Багцлалт/Ачилт
Багцлалт эхлүүлэх
LG30026

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Ачилт хуваарилах цонхонд ачилт хуваарилалт хийгдэж, ачилт үүсгэсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Багцлах ачилтуудыг Зураг 421-ын (3) хэсгийн баганад сонгон чеклэж багцлалт үүсгэнэ.
Зураг 421. Багцлах эхлүүлэх цонх

3.6.1.1 Багцлалтын хуудас хэвлэх
Багцлалтыг “Эхэлсэн” төлөвт оруулсны дараа “Багцлалтын хуудас хэвлэх” үйлдэл хийнэ. Уг багцлалтын хуудас нь тухайн багцлалтад орсон бараанууд нь “Багцлалтын байршил” буюу барааны ангилалаар ялгагдан харагдах ба тухайн багцлалтад орсон барааны нийт тоо, ширхэг, багц, подооны тоо ширхэгийг харах боломжтой. Уг багцлалтын хуудсыг Уг үйлдэл нь ТҮГЭЭГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , VAN –ын БОРЛУУЛАЛТ процессд ашиглагдана.

Зураг 423. Багцлах эхлүүлэх цонх

Уг багцлалтын хуудас нь ижил “Ачилтын №”-той боловч “Багцлах байршил” –аар ялгагдан харагдана.

Багцлалтаас таблет дээр Бүтэн PL, Mixed паллет хэвлэх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ, ОРОН НУТАГ БАРАА ТАТАХ, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ процессд ашиглагдана

3.6.2.1 ДЭЙРИ- Mixed паллет үүсгэх
Багцлалт эхлүүлэх үед ДЭЙРИ Багцалтыг PK/Поны жолооч өөрийн эрхээр нэвтрэн Цуглуулгын байршилаас Холимог паллетын Багцлалтыг дуусгана. /АПУ ТРЕЙДИНГ, СББ-с ялгаатай/

Зураг 432. Багцлалт эхлүүлэх цонх

3.6.2.2 АПУ ТРЕЙДИНГ/ СББ- Барааг сонгож Mixed паллет үүсгэх
Ачилтаар үүссэн захиалгийг Агуулахын нярав багцлалт хийнэ.

Зураг 433. Багцлалт цонх
Зураг 434. Багцлалт цонх
Зураг 439. Багцлалт эхлүүлэх цонх

3.6.2.3 Бүтэн паллетаар багцлалт хийх

WK/Хөдөлгөөн-Зөөх заавар-Багцлалт табд харагдана. Мөн уг табд бүтэн багцлалт хийх барааг сонгох боломжтой ба багцлалтыг устгах, лиценз № -г авах үйлдэл хийгдэнэ.

Зураг 442. Үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
Зураг 445. Нэгтгэл таб