Hi. How can we help?

Үйлдвэрийн агуулахаас болон агуулахаас агуулахын хооронд бараа татах бол доор үзүүлсэн үе шат бүхий процессын дагуу хийгдэнэ.

Програмын үндсэн цэс

Бусад