Hi. How can we help?

САНАМЖ

Энэхүү компьютерийн програм хангамж нь “Хязгааргүй Шийдэл” ХХК-ийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үйл ажиллагаа, тооцоололд ашиглагдах зориулалтаар боловсруулагдсан бөгөөд бүтээлийн зохиогчийн эрх, програмын санаа, архитектур дизайн нь Монгол Улсын зохиогчийн эрхээр баталгаажин хамгаалагдсан тул аливаа үйл ажиллагаанд өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Мөн програмын санаа, дэлгэц, зохиомжийг дуурайлган бүтээх, мэдээллийн санг хууль бусаар ашиглах, гарын авлагыг хувилан олшруулах, дамжуулан тараах зэрэг зохисгүй үйл ажиллагаа гаргахгүй байхыг анхааруулж байна.

Програмд ашиглагдаж буй мэдээлэл, аргачлал нь олон жилийн турш боловсруулагдсан оюуны бүтээл ба агуулагдаж буй мэдээлэл нь нууцлалын өндөр зэрэгт хамаарагдах, их хэмжээний мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл бүхий чухал мэдээлэл тул дээрх заалтыг зөрчвөл хуулийн болон санхүүгийн хатуу хариуцлага тооцох болно.