Hi. How can we help?

CRM

‘Customer relationship management’ буюу хэрэглэгчтэй харилцах менежмент нь компанийн үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааны удирдлагыг дэмждэг дэд систем юм. Зорилго нь бизнесийн харилцааг сайжруулахад оршидог. CRM систем нь хэрэглэгчийн тухай мэдээллийн сан үүсгэж хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол дээр үндэслэн түргэн шуурхай харилцаж, мөн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж цаашдын стратегидаа ашиглах зориулалттай.