Hi. How can we help?

Цонхнуудтай ажиллах ерөнхий аргачлал

Тухайн талбар дахь огноо нь: ОН.САР.ӨДӨР гэсэн форматаар байна.

Хүснэгт 3. Цонхон дахь талбарын өнгө
Програмын гүйлгээ хийх цонхнууд, инфо болон лавлах мэдээлэл оруулах цонхнууд нь ажиллах зарчмын хувьд ихэнх нь нэг загварын цонхнууд байна. Нэг загварынх гэдэг нь мэдээллээ оруулах, засах, устгах, хадгалах, гарах гэх мэт үйлдлүүдийн ажиллах ерөнхий зарчим нь ижил байна гэсэн үг юм.
Хүснэгт 4. Функциональ товчнуудын заавар
*S – Тухайн товч идэвхгүй тохиолдолд СААРАЛ өнгөтэй харагдана.
Хүснэгт 5. Нэмэлт боломжууд
ЗУРАГ 4. Програмын үндсэн цэс