Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор барааны худалдан авалтын буцаалтыг хийнэ.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Буцаалтын захиалга – Худалдан авалтын буцаалт хийх

ЗУРАГ 32. Буцаалтын захиалга – Худалдан авалтын буцаалт хийх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 33. Худалдан авалтын буцаалт хийх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба буцаалт хийх нийлүүлэгч болон барааны мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 34. Худалдан авалтын буцаалтын бүртгэл

Алхам 3: Буцаалтын мэдээллийг оруулсны дараа доорх зурагт харуулснаар буцаалтын төлөвийг сонгон Хадгалах товчийг дарна.

ЗУРАГ 35. Худалдан авалтын буцаалтын төлөв
Алхам 4: Хадгалах товч дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээг харуулан тухайн худалдан авалтын буцаалт хийх эсэхийг дахин лавлан асууна.
ЗУРАГ 36. Худалдан авалтын буцаалт хийх эсэх

Алхам 4:  Тийм товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан барааны худалдан авалтын захиалга амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 37. Худалдан авалтын буцаалт амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл