Hi. How can we help?

7.1 Зээлийн хүсэлт бүртгэх

Энэхүү цонхоор зээлийн хүсэлтүүдийг дэлгэрэнгүй бүртгэх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлийн хүсэлт бүртгэх

ЗУРАГ 46. Зээлийн менежмент – Гүйлгээ – Зээлийн хүсэлт бүртгэх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 47. Зээлийн менежмент – Гүйлгээ – Зээлийн хүсэлт бүртгэх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн хүсэлт бүртгэнэ.

Бусад