Hi. How can we help?

20.1 Давхар даатгал

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Давхар даатгал – Давхар даатгал

ЗУРАГ 204. Давхар даатгал

гэсэн дарааллаар орж давхар даатгалын мэдээллийг бүргэж өгнө.

ЗУРАГ 205. Давхар даатгал бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд Давхар даатгалын дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар таньд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 206. Давхар даатгал бүртгэх

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Давхар даатгал – Давхар даатгалын лавлагаа

ЗУРАГ 207. Давхар даатгал лавлагаа

гэсэн дарааллаар орж давхар даатгалын бүртгэлийн мэдээллийг харах боломжтой.

ЗУРАГ 208. Давхар даатгал лавлагаа

Нэмэлт: Мөн гэрээ бүртгэх цонхноос давхар даатгалын гэрээг бүртгэх боломжтой.
Алхам1: Гэрээ бүртгэхдээ давхар даатгалын гэрээ бол Д/Д эсэх гэсэн чек-ийг чеклэнэ.

ЗУРАГ 209. Гэрээ бүртгэх - Давхар даатгал

Алхам 2: Тухайн гэрээг гэрээлсэн төлөвт оруулсаны дараа “Давхар даатгал бүртгэх” гэж даран давхар даатгалын гэрээг бүртгэх боломжтой.

ЗУРАГ 210. Давхар даатгал бүртгэх