Hi. How can we help?

Уг цонхоор бараа гүйлгээний лавлагааг дэлгэрэнгүй авна.

Алхам 1: Барааны менежмент – Лавлагаа – Бараа гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагаа

Зураг 146. Бараа гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагааны хайлтын цонх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 147. Бараа гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

4.9.2 Бараа гүйлгээний лавлагаа

Уг цонхоор бараа гүйлгээний лавлагаа авна.

Алхам 1: Барааны менежмент – Лавлагаа – Бараа гүйлгээний лавлагаа

Зураг 148. Бараа гүйлгээний лавлагаа
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 149. Бараа гүйлгээний лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.