Hi. How can we help?

Алхам 1: Барааны менежмент – Зарлага – Зарлага хийх

ЗУРАГ 96. Барааны менежмент – Зарлага хийх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 97. Барааны менежмент – Зарлага хийх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон гүйлгээний мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 98. Барааны менежмент – Зарлага хийх - Шинэ
ЗУРАГ 99. Зарлага хийх (төрлөөр) төлөв
Төлөв:
Зарлага хийх төлөв
Зарлага хийж байна:
Зарлага хийх мэдээллийг оруулж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан зарлагын гүйлгээ нь яг хийгдсэнд тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа гэж ойлгож болно.
Зарлага хийсэн:
Зарлагын гүйлгээг алдаагүй зөв гэж бодсон үедээ энэ төлөвт оруулан хадгална. Учир нь энэ төлөвт хадгалсан зарлагын гүйлгээ нь засах боломжгүй тул тухайн төлөв нь зарлагын гүйлгээг хүчин төгөлдөр болгоно.

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан зарлага амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 100. Зарлага амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Зарлагын мэдээллийг Excel файл хэлбэрээр оруулах боломжтой юм.

Алхам 1: Нэмэлт – Excel-ээс оруулах

ЗУРАГ 101. Зарлагын мэдээлэл Excel-ээс оруулах